WAAROM?

Het grote waarom

Scoutsival is onlosmakelijk verbonden met Scouting Roeselare. Het begon ooit als een feestje in eigen rangen, maar werd vlug een daverend evenement waar iedereen uit Roeselare en ver daarbuiten bij wou zijn.

Tegenwoordig is Scoutsival méér dan alleen maar een nacht vol plezier en ambiance. Het is, naast de subsidies van de stad, de grootste bron van inkomsten voor Scouting Roeselare. We kunnen u verzekeren dat een jeugdbeweging met 250 leden en 30 leiders en leidsters handenvol geld kost. Naast de jaarlijkse water-, gas- en elektriciteitskosten komen de onderhoudskosten van de lokalen daar nog eens bij. Daar houdt het uiteraard niet op; spelen vraagt om spelmateriaal, op kamp gaan kan niet zonder tenten en kookgerief. En als één van de grootste jeugdbewegingen van de provincie hebben we heel wat materiaal nodig. Grofweg gerekend heeft Scouting Roeselare zo’n 7.500 euro per jaar nodig om nipt te kunnen functioneren.

Bovendien willen we scouting voor iedereen toegankelijk maken en vragen we geen exorbitante kampprijzen noch vragen we een extra bijdrage bovenop de nationale inschrijvingsprijs. Ook willen we Akabe, onze groep andersvaliden, de kans geven om aan scouting te doen. We vertellen met niet weinig trots dat ook deze gasten, ondanks hun beperkte mogelijkheden, graag met tenten op kamp gaan. Dit vraagt natuurlijk het nodige aangepaste materiaal.

Dit alles samen houdt in dat we elk jaar opnieuw aan een serieuze som geld moeten zien te geraken. Gelukkig is Scoutsival al sinds jaar en dag een succes, zodat we voor een groot deel van onze kosten daarop kunnen terugvallen.